معاونت دانشجویی گزارشی از اقدامات انجام شده برای بهینه نمودن فضای سبز خوابگاه هروی را منتشر کرد:

هرس فضای سبز خوابگاه دانشجویی دخترانه هروی:

به منظور آماده سازی فضای خوابگاه ها برای حضور دانشجویان برنامه های متعددی توسط معاونت دانشجویی تدارک دیده شده است. آقای شاه علی مشاور معاونت دانشجویی با اعلام این خبر افزود که به این منظور تیم فضای سبز دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۵ مهر ماه در خوابگاه دانشجویی دخترانه هروی مستقر گردید و فضای سبز ان خوابگاه را هرس نمود تا دانشجویان دختر بتوانند از آن محیط بهتر و بیشتر بهره ببرند.

photo_2019-10-08_17-36-20 photo_2019-10-08_17-37-26