معاونت دانشجویی کلیپ مراسم ساده افطاری را در سرای دانشجویی طرشت بازنشر کرد:

باز نشر کلیپ مراسم ساده افطاری به مناسبت تولد امام حسن مجتبی (ع) در سرای دانشجویی پسرانه طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت، آقای میرزازاده، هیأت فاطمیون این سرا کلیپی را به مناسبت تولد امام حسن مجتبی (ع) آماده کرده بود. این کلیپ را می توانید در زیر مشاهده نمایید.