معاونت دانشجویی کلیپ مراسم ساده افطاری را در سرای دانشجویی حافظ بازنشر کرد:

باز نشر کلیپ مراسم ساده افطاری به مناسبت تولد امام حسن مجتبی (ع) در سرای :دانشجویی پسرانه حافظ

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ، آقای ارجمندی، کلیپی که هیأت فاطمیون سرای دانشجویی حافظ از مراسم جشن تولد حضرت امام حسن مجتبی (ع) تهیه دیده بود که در این خبر می توایند آن را ملاحظه نمایید.