معاونت دانشجویی کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان را برگزار نمود:

تشکیل کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان

کارگاه فعالیت های بدنی در ماه رمضان در روز ۱۶اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱:۴۵ لغایت ۱۳ در سالن کنفرانس اداره تربیت بدنی برگزار گردید. سرکار خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام این خبر تعداد شرکت کنندگان این کارگاه را ۴۷ نفر اعلام کرد. وی مباحث مطرح شده در این کارگاه را که آقای دکتر صالح پور تدریس آن را بر عهده داشت را نتایج کم تحرکی و بیماری های مرتبط با آن، هرم غذایی و تنوع ورزشی اعلام نمود.

dscn5477 dscn5479 dscn5480