معاونت دانشجویی نحوه تسویه حساب هزینه اسکان در سراهای دانشجویی را اعلام کرد:

نحوه تسویه حساب دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی:

اداره خوابگاه های دانشجویی طی اطلاعیه نحوه تسویه حساب دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی را اعلام کرد. برای این منظور دانشجویان به شکل باید عمل نمایند.

  • هزینه اسکان خوابگاهی خود را با مراجعه به سامانه سماد (dorm.sru.ac.ir) حداکثر تا پایان روز جمعه ۲۱/۰۴/۹۸ به صورت الکترونیکی پرداخت نمایید. بدین صورت که با ورود به صفحه کاربری خود روی زبانه دوم (سامانه خوابگاه ها) مکث کرده وگزینه پنجم (پرداخت هزینه اتاق) انتخاب نموده و فرآیند پرداخت را انجام دهید. بدیهی است دانشجویانی که بدهی خوابگاهی نیمسال اول ۹۸-۹۷ را پرداخت نکرده اند، می بایست همزمان به پرداخت آن نیز اقدام کنند.( در صورت وجود هر گونه سوال یا مغایرتی به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایید)
  • کلیه دانشجویان ارشد و غیرمشمول که با معرفی نامه در خوابگاه اسکان داده شده اند ، لازم است قبل از شروع ترم تابستان، با مراجعه به اداره خوابگاه ها، شهریه خوابگاهی خود را تسویه کنند.
  • توجه داشته باشید که از مهر ماه ۱۳۹۸ انتخاب خوابگاه برای دانشجویانی که بدهی خوابگاهی دارند، ممکن نیست.
  • همچنین برای هنگام ثبت نام خوابگاه و اخذ تاییدیه اسکان در سیستم، در ابتدای ترم و همزمان با انتخاب اتاق، می بایست هزینه خوابگاهی خود را پرداخت نمایید.