معاونت دانشجویی نمایه فعالیت های اداره تربیت بدنی به مناسبت هفته های بزرگداشت سراهای دانشجویی و مقام معلم را منتشر کرد

نمایه فعالیت های انجام شده اداره تربیت بدنی در هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی و هفته بزرگداشت مقام معلم

هفته بزرگداشت مقام معلم و هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی هر ساله شاهد برنامه های متنوعی است. در این رابطه اداره تربیت بدنی نمایه فعالیت های انجام شده در این هفته را منتشر کرد. سرکار خانم دکتر ادیب پور با اعلام این خبر افزود که در این گزارش مختصر سعی شده است به صورت کمی بخشی از فعالیت ها ارائه گردد.

photo_2019-05-05_10-20-49