معاونت دانشجویی نتایج مسابقات ورزشی هفته بزرگداشت مقام معلم را اعلام نمود:

مسابقات بسکتبال دانشجویان ، اساتید و کارکنان گرامیداشت مقام معلم (ویژه آقایان)

  مسابقات درون دانشگاهی بسکتبال با حضور دانشجویان،  اساتید وکارکنان محترم دانشگاه با شرکت چهارتیم و انجام ۱۲ مسابقه به صورت رفت و برگشت به مدت سه روز از تاریخ یکشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه در سالن تربیت بدنی برگزار گردید. سرکار خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام خبر و ضمن توضیح چگونگی فرآیند انجام این مسابقه نتایج نهایی را به شرح زیر اعلام نمود

۱-  تیم مکابال (ترکیبی از دانشجویان دانشکده مهندسی معماری و مهندسی مکانیک)  مقام اول 

۲- تیم کامکا (ترکیبی از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی کامپیوتر) مقام دوم 

۳- تیم مکامو (ترکیبی از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی مواد و فناوریهای نوین ) مقام سوم

001