معاونت دانشجویی نتایج مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و سراهای دانشجویی را اعلام نمود:

مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی

هفته معلم و هفته سراهای دانشجویی شاهد برنامه های متنوع و گسترده ای بود: از جمله مسابقات ورزشی. سرکار خانم دکتر ادیب پور با اعلام این خبر توضیح داد که به همت انجمن والیبال دانشگاه، یک دوره مسابقات والیبال با شرکت ۸ تیم در دوگروه چهارتیمی در دو مرحله برگزار گردید. در پایان مرحله اول دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیم نهایی مسابقات راه یافتند. در نهایت پس از انجام ۱۶ مسابقه تیم دانشکده علوم ورزشی موفق به کسب عنوان قهرمانی و تیمهای دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی عمران موفق به کسب عناوین دوم و سوم مسابقات شدند.

در این دوره از مسابقات تعداد ۴۸ نفر از دانشجویان و ۱۶ نفر از اساتید و کارکنان شرکت نمودند .

001 002