معاونت دانشجویی فهرست اسامی دانشجویان متقاضی اسکان در تیرماه را منتشر کرد:

اعلام اسامی دانشجویان مقیم در سراهای دانشجویی تا ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۸:

با توجه به اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر پایان رسمی آموزش نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ در ۲۹ خرداد و شروع ترم تابستانی در ۲۲ تیر ۱۳۹۸ و نیز درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر اقامت در این بازه زمانی کمیته اسکان دانشگاه با بررسی درخواست ها و تأیید دانشکده­ مربوطه لیست نهایی دانشجویانی که می توانند در این بازه زمانی در خوابگاه ها اقامت داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد. دانشجویان لازم است جهت محاسبه و پرداخت هزینه اقامت در بازه زمانی یکم تا بیست و یکم تیرماه همانند هزینه اقامت مهمان نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اقدام نمایند. هزینه های اقامت را به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی (شماره حساب: ۴۰۰۱۰۳۰۵۰۳۰۱۳۶۳۱ و یا شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۳۴۴۷۱۴۱۲) واریز نموده و با در دست داشتن فیش واریزی در روز شنبه اول تیرماه ۱۳۹۸ به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از دستگاه­های خودپرداز (انتقال از کارت به کارت ۱۴۱۲-۳۴۴۷-۹۵۷۰-۶۳۶۷) لازم است که منحصرا از طریق ATM های بانک ملی این امر انجام شود.

 

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نام دانشکده مقطع تحصیلی
صادق فرزام ۳۹۶۱۴۵۱۰۰۵ دانشکده علوم پایه دکتری
مجید اکبری نودهی ۳۹۶۱۳۵۱۰۰۲ دانشکده مهندسی برق دکتری
جواد برزگر ۹۵۷۷۰۸۳۴ دانشکده مهندسی برق دکتری
آرمان رمضان نژاد ۳۹۷۱۳۵۱۰۰۴ دانشکده مهندسی برق دکتری
مجتبی نورپور ۹۵۸۸۰۷۹۶ دانشکده مهندسی عمران دکتری
امید حیدری پور ۳۹۶۱۹۵۱۰۰۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
سهراب رضایی ۹۵۷۹۰۸۰۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
علی صادقی ۹۵۷۹۱۸۰۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
علیرضا جلیل ۹۵۸۱۰۷۹۵ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
سجاد دانش پایه ۹۵۸۰۰۸۱۵ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
اسماء قنبری ۳۹۷۱۷۵۱۰۰۶ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
محمد مسیبی ۳۹۶۱۷۵۱۰۱۱ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
سامان منبری ۳۹۶۱۷۵۱۰۱۲ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
محمد نوربخش ۹۵۸۰۰۸۱۷ دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
نگار امینی ۹۵۲۸۰۹۴۳ دانشکده علوم پایه کارشناسی
تکتم سادات حسینی پناه ۹۵۲۸۰۹۴۷ دانشکده علوم پایه کارشناسی
پیام اکبری ۹۵۴۸۱۳۳۹ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمدولی جعفری ۹۴۴۸۱۳۵۵ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
سید علی حسینی ۹۳۵۲۰۱۱۰ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمدرضا درویش خضری ۹۴۴۸۱۴۵۶ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
علی رخشانی پور ۹۴۴۸۲۰۵۵ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمد جواد زحمتکش ۳۹۶۱۳۳۱۰۴۸ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
سینا سهامی ۹۵۴۸۱۳۴۰ دانشکده مهندسی برق کارشناسی
علی آهنی ۹۲۵۴۲۱۴۹ دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
امین خیری ۹۲۵۴۴۸۹۴ دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
سمیرا شکری ۹۴۵۴۰۸۰۵ دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
بهاره کاکاوند ۹۴۵۴۰۸۱۱ دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
مهدیه کول ۹۴۵۴۰۸۱۲ دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
عبدالناصر اسکانی ۹۳۹۹۰۲۳۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
یاسمن افخمی نژاد ۹۵۹۹۱۲۳۱ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
یاسمن اکبرزاده ۹۵۹۹۱۳۵۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مهدیه ایرانشاهی ۹۵۹۹۱۴۱۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهرا ایمان ۹۵۹۹۱۱۷۸ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کوثر بابائی فر ۹۵۹۹۱۲۴۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محدثه جهانبازی ۹۵۹۹۱۱۳۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
رقیه حسن زاده ۹۵۹۹۱۰۰۹ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
ابوذر حسین زایی ۹۴۹۹۱۳۳۵ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مینا حیدری مقدم ۹۵۹۹۱۲۵۴ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهره خدمتی ۹۵۹۹۱۴۲۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مسلم دهانی ۹۵۹۹۱۲۵۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
فاطمه زارع ۹۴۹۹۱۳۶۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محمد سیدمحمودی ۹۵۹۹۱۲۲۸ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
الهه شفیع پور بروجنی ۹۴۹۹۱۲۶۵ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مائده شهابی ۹۵۹۹۱۱۸۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
شهرزاد صادق ۹۵۹۹۱۰۶۹ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
فاطمه صادقی ۹۴۹۹۱۲۳۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
عاطفه صبوری فرد ۹۵۹۹۱۳۰۴ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
احمدرضا عرب مختاری ۹۵۹۹۱۰۲۱ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
حامد عزیزی ۹۳۹۹۰۲۳۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مریم قمری ۹۴۹۹۰۸۳۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مهرشاد کرمی ۹۴۹۹۱۲۵۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
سحر کرمی قزلجه میدان ۹۵۹۹۱۰۱۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
طلا کیانی ۹۵۹۹۱۳۷۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
امین لطیفی منش ۹۵۹۹۱۱۷۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
رضا محمد قدیمی ۹۴۹۹۱۴۳۶ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
ریحانه محمدعلی لواف ۹۵۹۹۱۲۳۲ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محسن مختاری ۹۴۹۹۱۳۶۴ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهرا مختاری ۹۵۹۹۱۱۳۴ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مرتضی مرادی پور ۹۵۹۹۱۱۴۱ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
سارا مطوری ۹۵۹۹۱۲۳۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
آذین مقصودلو کمالی ۹۴۹۹۰۸۳۵ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
حسین نظری راد ۹۴۹۹۱۳۱۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
نسترن ابراهیمی ۳۹۷۱۹۳۱۰۰۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهدیه احمدی ۳۹۷۱۹۳۱۰۰۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سحر اسدپور ۳۹۶۱۹۳۱۰۰۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سارا اسلامیه ۹۴۶۰۱۴۴۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی اصلی بیگی ۹۵۶۰۱۳۰۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امیررضا افضلی ۹۴۶۰۰۸۴۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سید ابوالفضل افقهی ۹۵۶۰۱۱۸۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
عباس امیری محمدابادی ۳۹۷۱۹۳۱۰۰۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امیرحسین ایمانی ۳۹۷۱۹۳۱۰۰۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی بهرامی ۳۹۷۱۹۳۱۰۰۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
جواد بیکی زاده ۹۵۶۰۱۴۱۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سارا پورحمزه ۳۹۶۱۹۳۱۰۱۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم پورعسگری ۳۹۷۱۹۳۱۰۱۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ارش پولادوند ۳۹۷۱۹۳۱۰۱۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رضا پیش دست ۳۹۷۱۹۳۱۰۱۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صدف جانبابایی ۳۹۷۱۹۳۱۰۱۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
کوثر جاهد ۳۹۷۱۹۳۱۰۱۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
زهرا جمالی ۹۳۶۰۱۷۱۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علیرضا جهانبانی ۹۵۶۰۱۰۱۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد جوکار جعفر آباد ۹۳۳۰۰۹۶۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سیده رضوانه حسینی ۳۹۷۱۹۳۱۰۲۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
نجمه حقانی خواه ۹۵۶۰۱۳۵۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مسعود حیدرپور ۹۴۶۰۱۴۰۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فرشته حیدری ۹۵۶۰۱۲۹۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مصطفی خواجویی ۹۵۶۰۱۳۳۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد مهدی خوشگوار ۳۹۶۱۹۳۱۰۲۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی داداش زاده ۳۹۷۱۹۳۱۰۲۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سینا داننده ۳۹۷۱۹۳۱۰۳۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مسعود راشدی ۹۵۶۰۱۱۸۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
پویا رجبی آقمسجد ۳۹۷۱۹۳۱۰۳۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رسول رحمانی ۹۴۶۰۰۸۴۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
یوسف رخشان نیا ۹۵۶۰۱۳۵۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ژاله رضوانی ۳۹۶۱۹۳۱۰۲۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد جواد سلمانی ۹۴۶۰۱۲۴۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهدی سلیمانی ۹۵۶۰۱۳۳۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مینا سنجاقی فریمانی ۹۴۶۰۱۲۸۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد شاه حسینی ۹۵۶۰۱۰۲۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم سادات شریفی ۹۵۶۰۱۲۹۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمدمهدی شریفی فرد ۹۵۶۰۱۳۷۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمدرضا شعبانی ۹۵۶۰۱۱۸۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
نگین شفائی بناب ۳۹۶۱۹۳۱۰۳۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ناهید شوریابی ۹۴۶۰۷۷۹۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
احمد طوسی ۹۳۳۰۰۹۶۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
حسن عالی پور ۹۴۶۰۰۸۳۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محدثه عباسپور ۳۹۶۱۹۳۱۰۳۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد عزیزی ۹۴۶۰۱۴۱۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
حسین علی نژاد طیبی ۹۵۶۰۱۲۹۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه علیان ۳۹۶۱۹۳۱۰۵۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه علیرضایی مقدم ۹۴۶۰۱۲۹۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی عنایتی ۹۵۶۰۰۹۹۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سیده زهرا فتحی ۹۵۶۰۱۸۱۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صبا فرج پور دارانی ۳۹۶۱۹۳۱۰۴۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی فکوری ۹۵۶۰۰۹۹۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی فیروزی ۹۵۶۰۱۰۲۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فائزه قائدرحمتی ۹۵۶۰۱۳۸۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فرزانه قائمیان ۹۴۶۰۱۲۹۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مجید قبادی کوره خسروی ۳۹۶۱۹۳۱۰۴۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سجاد قدسی ۹۵۶۰۰۹۹۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد امین کرمانپور ۹۵۶۰۱۰۲۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
شهاب کریمی ۹۵۶۰۱۳۱۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
متین گلزار ۹۵۶۰۱۲۵۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
اسما گلی ۹۵۶۰۱۰۲۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محبوبه محسنی ۹۴۶۰۱۴۸۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امین محمودآبادی ۹۵۶۰۱۲۹۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه مددی ماهانی ۹۴۶۰۱۴۰۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
پروانه معصومی ۹۵۶۰۱۰۵۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه ملامحمدی ۳۹۶۱۹۳۱۰۵۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه میرگنجانی ۹۵۶۰۱۳۳۵ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهسا ناصری ۹۴۶۰۰۸۳۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهسا نامداری ۹۵۶۰۱۰۳۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رضا نجفی ۹۵۶۰۱۳۷۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم نصیری زودانی ۹۵۶۰۱۰۳۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صادق نوری ۹۵۶۰۱۱۲۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی یساقی ۹۵۶۰۱۱۹۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صابر ابراهیمی ۹۴۳۷۱۲۰۴ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
امیرحسین اسمعیل بیگی ۹۵۳۷۱۴۲۴ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمدرضا اکبری ورزنه ۹۵۸۳۱۰۳۳ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
نبراس الاسبر ۳۹۶۱۷۳۶۰۲۸ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
پژمان آزادوار ۹۳۰۸۰۳۵۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
سیدعلی بینش طریق ۹۴۳۷۱۳۲۳ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
حمید حفیظ ۹۵۸۳۱۱۹۲ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
مجتبی سعیدی ۹۵۸۳۱۳۷۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمد سنکار ۹۳۶۷۰۸۷۵ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
سیامک شفیعی ۹۵۳۷۱۰۰۳ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی عابدی دهقی ۹۵۸۳۱۰۳۷ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی عزیزی پور ۹۵۳۷۱۳۲۰ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
مهدی فاتح پور ۹۴۸۳۱۴۳۸ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
هادی قاضی زاده ۹۵۳۷۱۳۲۳ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
احسان متولی ۹۴۸۳۰۸۷۳ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
وحید محبی ۹۵۳۷۱۲۷۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
حسن محرابی نسب ۹۵۸۳۱۲۰۵ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمد مزین زاده ۹۵۳۷۱۲۳۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی نوری ۹۵۸۳۱۱۹۸ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
نگین احمدی ۳۹۷۱۵۴۲۰۰۲ دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
پریسا روحی ۳۹۶۱۵۴۲۰۳۳ دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
زهرا سادات ۳۹۶۱۵۴۱۰۵۵ دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
پریسا کرمی مهر ۹۵۱۴۱۸۸۱ دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
نرجس ابراهیمیان ۹۵۹۵۱۹۰۴ دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
الهه اسماعیل زاده ۳۹۶۱۴۴۲۰۰۴ دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
شیرین چنگایی ۹۵۰۲۱۹۴۲ دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
مهشید حسینی ۳۹۶۱۴۴۱۰۲۵ دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
فاطمه نیکوسیر ۹۴۰۲۰۲۴۱ دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
موسی آمارلوئی ۳۹۷۱۶۴۱۰۰۳ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مریم باقری ۹۵۳۳۱۸۵۳ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
شیما جوانفر ۳۹۶۱۶۴۱۰۱۸ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
لیلا داستانی ۹۵۷۳۰۰۷۵ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مریم شرفی ۳۹۶۱۶۴۱۰۳۶ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
الهام عرب ۳۹۷۱۶۴۲۰۲۴ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
فروغ فلاح آشناآباد ۳۹۶۱۶۴۲۰۳۲ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
زینب قیاسی راد ۹۵۱۷۰۷۸۵ دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مهدی اکبری ۳۹۶۱۳۴۲۰۰۱ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
الهام بانوی ۳۹۶۱۳۴۱۰۴۲ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
عادل برکم ۳۹۷۱۳۴۱۰۲۱ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سید مرتضی حسینی ۳۹۷۱۳۴۱۰۳۴ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
داور دانشگر محدث ۳۹۷۱۷۴۱۰۰۷ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سیده صفیه رضایی ۳۹۶۱۳۴۱۰۴۳ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
هومن ساکی ۳۹۶۱۳۴۱۰۲۰ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
پگاه ظفری ۳۹۶۱۳۴۲۰۱۵ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
محمد مرادی ۳۹۷۱۳۴۱۰۳۲ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
فرزانه نوروزی ۳۹۶۱۳۴۱۰۴۹ دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سمیه چک ۳۹۷۱۲۴۱۰۰۸ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
مایده خلیفاوی ۳۹۷۱۲۴۲۰۱۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
رضا سرایلو ۳۹۷۱۲۴۱۰۱۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
سهیلا غلامی ۳۹۷۱۲۴۲۰۲۰ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
کیهان لطیف زاده ۳۹۶۱۲۴۲۰۱۲ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
معصومه معطری ۳۹۶۱۲۴۱۰۲۳ دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
سیما احمدی ۳۹۶۱۹۴۲۰۳۰ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نوید اسعدی ۳۹۶۱۹۴۲۰۰۱ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مهسا اکبری ۳۹۶۱۹۴۱۰۵۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
فاطمه چگانی چمخاله ۳۹۶۱۹۴۲۰۰۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
عاطفه رحمانی ۳۹۷۱۹۴۱۰۰۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
محمد شرفی ۳۹۷۱۹۴۱۰۱۲ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نیلوفر فراست پور ۳۹۶۱۹۴۲۰۱۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
سارا فرهپور ۳۹۶۱۹۴۱۰۳۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مرضیه فرهمند ۳۹۶۱۹۴۲۰۱۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نجمه کاظمی ۳۹۶۱۹۴۱۰۳۶ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
شهاب کدالی ۳۹۶۱۹۴۱۰۳۷ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
زهرا مجیدزاده ۳۹۷۱۹۴۲۰۳۴ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مهناز ملکی ۳۹۶۱۹۴۱۰۳۸ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
فاطمه مینا بیان ۹۵۴۱۰۷۲۳ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
صائمه ناصری ۳۹۶۱۹۴۱۰۳۹ دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
روح اله ابول زاده واشیان ۹۲۱۰۳۷۹۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمد امیر بیاتی نژاد ۳۹۶۱۷۴۱۰۱۱ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
علی جعفری ۳۹۶۱۷۴۱۰۱۴ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمدرضا خوش بین ۳۹۶۱۷۴۱۰۳۱ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
عارف ذاکری فر ۳۹۷۱۷۴۱۰۰۸ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
ایمان شاکرمی ۳۹۶۱۷۴۱۰۳۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
مرتضی شریفی نجف ابادی ۹۵۰۵۰۵۵۵ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
سعید کاظمی سرشت ۳۹۶۱۷۴۱۰۵۷ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
ویدا لک لو ۳۹۷۱۷۴۲۰۳۹ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمد محمدزاده کومله ۳۹۷۱۷۴۱۰۳۰ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
سید سجاد میراحمدی ۳۹۷۱۷۴۲۰۴۴ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
پدرام احمدی ۳۹۶۲۰۴۲۰۰۲ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
علی ادب ۳۹۶۲۰۴۲۰۰۴ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
هانیه باغبانی جاوید ۹۵۱۵۰۶۲۹ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مسلم بدرقه ۳۹۶۲۰۴۱۰۰۴ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مسلم جهانشاهی ۹۵۱۸۰۶۸۵ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
صمد حسین پور ۳۹۶۲۰۴۱۰۱۰ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
حسین خزائی ۳۹۶۲۰۴۱۰۱۱ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
افشین رحمتی طولارود پائین ۳۹۶۲۰۴۱۰۱۶ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
سید خلیل طیاری ۳۹۶۲۰۴۱۰۲۸ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
محسن عابدی ۳۹۶۲۰۴۱۰۲۹ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
محمدحسین عباسی ۳۹۶۲۰۴۱۰۳۱ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مهدی گنج خانی ۳۹۶۲۰۴۱۰۴۳ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
توحید محمودی ۳۹۶۲۰۴۱۰۴۶ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
حسن نام آور سارانی ۳۹۶۲۰۴۱۰۵۰ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
میلاد یزدانی ۹۵۱۵۰۶۳۴ دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد