معاونت دانشجویی فهرست اسامی دانشجویان متقاضی اسکان در تیرماه را منتشر کرد:

اعلام اسامی دانشجویان مقیم در سراهای دانشجویی تا 21 تیر ماه 1398

اعلام اسامی دانشجویان مقیم در سراهای دانشجویی تا 21 تیر ماه 1398:

با توجه به اعلام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر پایان رسمی آموزش نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 در 29 خرداد و شروع ترم تابستانی در 22 تیر 1398 و نیز درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر اقامت در این بازه زمانی کمیته اسکان دانشگاه با بررسی درخواست ها و تأیید دانشکده­ مربوطه لیست نهایی دانشجویانی که می توانند در این بازه زمانی در خوابگاه ها اقامت داشته باشند را به شرح زیر اعلام کرد. دانشجویان لازم است جهت محاسبه و پرداخت هزینه اقامت در بازه زمانی یکم تا بیست و یکم تیرماه همانند هزینه اقامت مهمان نیم سال دوم سال تحصیلی 98-1397 اقدام نمایند. هزینه های اقامت را به شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی (شماره حساب: 4001030503013631 و یا شماره کارت: 6367957034471412) واریز نموده و با در دست داشتن فیش واریزی در روز شنبه اول تیرماه 1398 به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از دستگاه­های خودپرداز (انتقال از کارت به کارت 1412-3447-9570-6367) لازم است که منحصرا از طریق ATM های بانک ملی این امر انجام شود.

 

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی نام دانشکده مقطع تحصیلی
صادق فرزام 3961451005 دانشکده علوم پایه دکتری
مجید اکبری نودهی 3961351002 دانشکده مهندسی برق دکتری
جواد برزگر 95770834 دانشکده مهندسی برق دکتری
آرمان رمضان نژاد 3971351004 دانشکده مهندسی برق دکتری
مجتبی نورپور 95880796 دانشکده مهندسی عمران دکتری
امید حیدری پور 3961951003 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
سهراب رضایی 95790804 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
علی صادقی 95791805 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دکتری
علیرضا جلیل 95810795 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
سجاد دانش پایه 95800815 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
اسماء قنبری 3971751006 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
محمد مسیبی 3961751011 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
سامان منبری 3961751012 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
محمد نوربخش 95800817 دانشکده مهندسی مکانیک دکتری
نگار امینی 95280943 دانشکده علوم پایه کارشناسی
تکتم سادات حسینی پناه 95280947 دانشکده علوم پایه کارشناسی
پیام اکبری 95481339 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمدولی جعفری 94481355 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
سید علی حسینی 93520110 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمدرضا درویش خضری 94481456 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
علی رخشانی پور 94482055 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
محمد جواد زحمتکش 3961331048 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
سینا سهامی 95481340 دانشکده مهندسی برق کارشناسی
علی آهنی 92542149 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
امین خیری 92544894 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
سمیرا شکری 94540805 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
بهاره کاکاوند 94540811 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
مهدیه کول 94540812 دانشکده مهندسی عمران کارشناسی
عبدالناصر اسکانی 93990230 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
یاسمن افخمی نژاد 95991231 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
یاسمن اکبرزاده 95991350 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مهدیه ایرانشاهی 95991410 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهرا ایمان 95991178 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
کوثر بابائی فر 95991240 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محدثه جهانبازی 95991133 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
رقیه حسن زاده 95991009 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
ابوذر حسین زایی 94991335 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مینا حیدری مقدم 95991254 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهره خدمتی 95991420 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مسلم دهانی 95991250 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
فاطمه زارع 94991363 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محمد سیدمحمودی 95991228 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
الهه شفیع پور بروجنی 94991265 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مائده شهابی 95991180 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
شهرزاد صادق 95991069 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
فاطمه صادقی 94991236 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
عاطفه صبوری فرد 95991304 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
احمدرضا عرب مختاری 95991021 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
حامد عزیزی 93990237 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مریم قمری 94990833 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مهرشاد کرمی 94991250 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
سحر کرمی قزلجه میدان 95991010 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
طلا کیانی 95991376 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
امین لطیفی منش 95991177 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
رضا محمد قدیمی 94991436 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
ریحانه محمدعلی لواف 95991232 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
محسن مختاری 94991364 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
زهرا مختاری 95991134 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
مرتضی مرادی پور 95991141 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
سارا مطوری 95991233 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
آذین مقصودلو کمالی 94990835 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
حسین نظری راد 94991313 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی
نسترن ابراهیمی 3971931001 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهدیه احمدی 3971931002 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سحر اسدپور 3961931002 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سارا اسلامیه 94601447 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی اصلی بیگی 95601305 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امیررضا افضلی 94600846 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سید ابوالفضل افقهی 95601183 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
عباس امیری محمدابادی 3971931006 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امیرحسین ایمانی 3971931007 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی بهرامی 3971931009 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
جواد بیکی زاده 95601411 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سارا پورحمزه 3961931011 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم پورعسگری 3971931014 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ارش پولادوند 3971931015 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رضا پیش دست 3971931016 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صدف جانبابایی 3971931018 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
کوثر جاهد 3971931019 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
زهرا جمالی 93601713 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علیرضا جهانبانی 95601015 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد جوکار جعفر آباد 93300965 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سیده رضوانه حسینی 3971931025 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
نجمه حقانی خواه 95601353 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مسعود حیدرپور 94601403 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فرشته حیدری 95601293 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مصطفی خواجویی 95601333 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد مهدی خوشگوار 3961931020 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی داداش زاده 3971931029 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سینا داننده 3971931030 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مسعود راشدی 95601184 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
پویا رجبی آقمسجد 3971931034 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رسول رحمانی 94600845 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
یوسف رخشان نیا 95601352 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ژاله رضوانی 3961931026 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد جواد سلمانی 94601242 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهدی سلیمانی 95601334 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مینا سنجاقی فریمانی 94601289 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد شاه حسینی 95601025 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم سادات شریفی 95601295 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمدمهدی شریفی فرد 95601377 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمدرضا شعبانی 95601186 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
نگین شفائی بناب 3961931032 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
ناهید شوریابی 94607796 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
احمد طوسی 93300969 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
حسن عالی پور 94600838 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محدثه عباسپور 3961931037 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد عزیزی 94601413 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
حسین علی نژاد طیبی 95601290 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه علیان 3961931053 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه علیرضایی مقدم 94601291 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی عنایتی 95600991 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سیده زهرا فتحی 95601817 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صبا فرج پور دارانی 3961931046 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی فکوری 95600993 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی فیروزی 95601027 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فائزه قائدرحمتی 95601386 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فرزانه قائمیان 94601292 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مجید قبادی کوره خسروی 3961931048 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
سجاد قدسی 95600994 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محمد امین کرمانپور 95601028 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
شهاب کریمی 95601313 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
متین گلزار 95601257 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
اسما گلی 95601029 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
محبوبه محسنی 94601484 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
امین محمودآبادی 95601291 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه مددی ماهانی 94601404 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
پروانه معصومی 95601059 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه ملامحمدی 3961931054 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
فاطمه میرگنجانی 95601335 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهسا ناصری 94600839 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مهسا نامداری 95601030 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
رضا نجفی 95601378 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
مریم نصیری زودانی 95601031 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صادق نوری 95601124 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
علی یساقی 95601190 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی
صابر ابراهیمی 94371204 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
امیرحسین اسمعیل بیگی 95371424 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمدرضا اکبری ورزنه 95831033 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
نبراس الاسبر 3961736028 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
پژمان آزادوار 93080359 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
سیدعلی بینش طریق 94371323 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
حمید حفیظ 95831192 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
مجتبی سعیدی 95831379 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمد سنکار 93670875 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
سیامک شفیعی 95371003 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی عابدی دهقی 95831037 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی عزیزی پور 95371320 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
مهدی فاتح پور 94831438 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
هادی قاضی زاده 95371323 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
احسان متولی 94830873 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
وحید محبی 95371279 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
حسن محرابی نسب 95831205 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
محمد مزین زاده 95371239 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
علی نوری 95831198 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی
نگین احمدی 3971542002 دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
پریسا روحی 3961542033 دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
زهرا سادات 3961541055 دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
پریسا کرمی مهر 95141881 دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد
نرجس ابراهیمیان 95951904 دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
الهه اسماعیل زاده 3961442004 دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
شیرین چنگایی 95021942 دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
مهشید حسینی 3961441025 دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
فاطمه نیکوسیر 94020241 دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد
موسی آمارلوئی 3971641003 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مریم باقری 95331853 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
شیما جوانفر 3961641018 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
لیلا داستانی 95730075 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مریم شرفی 3961641036 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
الهام عرب 3971642024 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
فروغ فلاح آشناآباد 3961642032 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
زینب قیاسی راد 95170785 دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد
مهدی اکبری 3961342001 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
الهام بانوی 3961341042 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
عادل برکم 3971341021 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سید مرتضی حسینی 3971341034 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
داور دانشگر محدث 3971741007 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سیده صفیه رضایی 3961341043 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
هومن ساکی 3961341020 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
پگاه ظفری 3961342015 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
محمد مرادی 3971341032 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
فرزانه نوروزی 3961341049 دانشکده مهندسی برق کارشناسی ارشد
سمیه چک 3971241008 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
مایده خلیفاوی 3971242010 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
رضا سرایلو 3971241010 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
سهیلا غلامی 3971242020 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
کیهان لطیف زاده 3961242012 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
معصومه معطری 3961241023 دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد
سیما احمدی 3961942030 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نوید اسعدی 3961942001 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مهسا اکبری 3961941058 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
فاطمه چگانی چمخاله 3961942004 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
عاطفه رحمانی 3971941006 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
محمد شرفی 3971941012 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نیلوفر فراست پور 3961942017 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
سارا فرهپور 3961941034 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مرضیه فرهمند 3961942018 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
نجمه کاظمی 3961941036 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
شهاب کدالی 3961941037 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
زهرا مجیدزاده 3971942034 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
مهناز ملکی 3961941038 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
فاطمه مینا بیان 95410723 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
صائمه ناصری 3961941039 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد
روح اله ابول زاده واشیان 92103799 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمد امیر بیاتی نژاد 3961741011 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
علی جعفری 3961741014 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمدرضا خوش بین 3961741031 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
عارف ذاکری فر 3971741008 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
ایمان شاکرمی 3961741039 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
مرتضی شریفی نجف ابادی 95050555 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
سعید کاظمی سرشت 3961741057 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
ویدا لک لو 3971742039 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
محمد محمدزاده کومله 3971741030 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
سید سجاد میراحمدی 3971742044 دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
پدرام احمدی 3962042002 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
علی ادب 3962042004 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
هانیه باغبانی جاوید 95150629 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مسلم بدرقه 3962041004 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مسلم جهانشاهی 95180685 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
صمد حسین پور 3962041010 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
حسین خزائی 3962041011 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
افشین رحمتی طولارود پائین 3962041016 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
سید خلیل طیاری 3962041028 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
محسن عابدی 3962041029 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
محمدحسین عباسی 3962041031 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
مهدی گنج خانی 3962041043 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
توحید محمودی 3962041046 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
حسن نام آور سارانی 3962041050 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد
میلاد یزدانی 95150634 دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ارشد