شرایط اسکان دانشجویان در سراهای دانشجویی در تابستان 1398:

به گزارش اداره خوابگاه های دانشجویی، با توجه به شروع ترم تابستانی از 22 تیر 1398، دانشجویانی که درخواست استفاده از امکانات خوابگاهی در طول این مدت را دارند با مراجعه به سایت دانشگاه (sru.ac.ir) صفحه معاونت دانشجویی، بخش لینک ها؛ نسبت به تکمیل وب فرم و ثبت نام اقدام نمایند.

  • دانشجویان کارشناسی ارشد متقاضی اسکان در خوابگاه نیز از طریق این وب فرم می­توانند ثبت نام نمایند. درخواست­های آنها بعد از بررسی و استعلام از دانشکده های مربوطه، اسامی تایید شده در صفحه معاونت دانشجویی قرار داده خواهد شد.
  • دانشجویانی که اسامی آنها در لیست تایید شده باشد می بایست هزینه های اقامت را به شماره حساب درامدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک مرکزی (شماره حساب: 4001030503013631 و یا شماره کارت: 6367957034471412 ) واریز کرده و با در دست داشتن فیش واریزی به اداره خوابگاه ها جهت دریافت معرفی­نامه مراجعه نمایند.

تذکر 1: برای واریز کارت به کارت هزینه خوابگاه به حساب درآمدهای اختصاصی فقط از دستگاه هایATM   بانک ملی استفاده نمایید.

تذکر2: زمان ثبت نام تا ساعت 22 شب روز یکشنبه 16 تیر 1398 می باشد.

تذکر3: دانشجویان جهت درخواست خوابگاه تابستان، حتماً می­بایست بدهی­های قبلی خود را تسویه کرده باشند.