معاونت دانشجویی سومین اطلاعیه استفاده از سراهای دانشجویی در تابستان ۱۳۹۸ را منتشر کرد:

اطلاعیه شماره ۳ خوابگاهی (ترم تابستان) ۱۳۹۸:

لیست اسامی پذیرفته شدگان خوابگاهی اعلام گردید.

دانشجویانی که اسم آنها در لیست اعلام شده، لازم است روز شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ از ساعت ۸ لغایت ۱۲ همراه با فیش واریزی (مشخصات در اطلاعیه شماره۲ اعلام شده است) جهت دریافت معرفی­نامه به اداره خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند.

ضمنا بنا به درخواست مکرر دانشجویان، فرم دومین مرحله ثبت نام خوابگاهی ترم تابستان در بخش لینک­های صفحه معاونت دانشجویی در روز جمعه (۲۱تیر) از ساعت ۸ لغایت ۲۰ فعال خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط با مطالعه ضوابط تکمیل آن (که بالای فرم درج شده است)، نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.

تذکر: دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مجاز به ثبت نام در این مرحله نمی باشند.

ردیف نام نام خانوادگی دانشکده مقطع تحصیلی بدهی سامانه سماد مبلغ پرداختی (ریال)
دارد ندارد
۱ مسعود زمین گیر دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۳,۴۰۰,۰۰۰
۲ نغمه اسكندري زاده دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý ۳,۴۰۰,۰۰۰
۳ سید علی حسینی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۳,۴۰۰,۰۰۰
۴ احمدرضا طاقه باف دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۳,۴۰۰,۰۰۰
۵ پویا محمدی بلبان آباد دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶ زهرا همت یار دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷ زهرا شهماری قوجه بیگلو دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸ فاطمه ملکی ناصری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۹ نجمه جعفری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۰ سیده شادی ارکانی فرد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۱ محمد رنگی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۲ مهدی سعیدی انارکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۳ حسین یزدان پناه دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۴ سیدعلی بینش طریق دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۵ سید آروین قیصری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۶ رسول رضازاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۷ علی صداقت دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۸ آرمان محمودی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۱۹ دانیال شعبانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۰ حیدر رضایی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۱ علی اللهیاری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۲ حامد رحمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۳ فرید شمعی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۴ ایوب احمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۵ سینا پیره بابی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۶ یحی عبدالله زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۷ محسن محمدزاده بیگتولی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۸ علی اعتباری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۲۹ محمد حیدری ورزنه دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۰ بهنام اخروی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۱ مهدی ایزدخواه دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۲ کیوان تیموری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۳ حامد جلالی سنگانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۴ امیر رکنی زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۵ مهدی صفایی نسب دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۶ بهزاد فضلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۷ محسن قاسمی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۸ محمد محمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۳۹ دانیال اژدری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۰ احسان بامری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۱ محمدحسین جوکار دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۲ محمدرضا خداترس دشتمیان دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۳ سعید ونایی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۴ پوریا زمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۵ مرتضی جلال آبادی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۶ محمد حسین مقبلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۷ مهران خوجم لی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۸ پوریا ذلقی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۴۹ محمدرضا درویش خضری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۰ محمد متولیان دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۱ محمدرضا هادی زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۲ مهدی زارع سروی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۳ علی رخشانی پور دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۴ فرید مرادیان انزابی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۵ علیرضا جعفری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۶ یعقوب عابدی زادگان دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۷ علی شکاری پرچین سفلی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۸ سید ناصر سیدی محبوب دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۵۹ مصطفی مولایی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۰ مهدی سعیدی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۱ حسین یوسفی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۲ مهدی رضای آهوانو دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۳ محسن منوری بیدگلی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۴ حسن طهماسبی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۵ محمد محمدی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۶ امیررضا افضلی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۷ محمدرضا عربخانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۸ محمد عزیزی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۶۹ محبوبه محسنی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۰ محمدمهدی ابراهیمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۱ سجاد جعفری مقدم دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۲ حامد مشایخی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۳ محمد عسکریان حقیقی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۴ ابراهیم احمدعلی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۵ سید احمد تقوی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۶ کامران صالحی لهدرازی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۷ رحیم میرزایی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۸ رضا عطارودی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۷۹ مجتبی صادقیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۰ احسان دهواری ناگان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۱ حسیب نژاداحمدی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۲ پوریا بهرامی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۳ داریوش انصاریان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۴ مهدی عطایی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۵ مهدی فاتح پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۶ محمد بامدادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۷ آرمین خدادادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۸ مریم قمری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۸۹ سمیه احمدزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۹۰ حسین نظری راد دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۱۹۰,۰۰۰
۹۱ سیامک شفیعی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۲ هادی معصوم زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۳ محمد جواد بریری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۴ حسین بهادری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۵ محمد حسین عیسی زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۶ رضا عرب زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۷ علی بازرگان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۸ نوید فدوی قنواتی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۹۹ علی اصغر دهانی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۰ میثم خلیلی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۱ حمیدرضا کریمی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۲ وحید محبی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۳ سالار افشارمنش دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۴ امیرمحمد پژوهش راوری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۵ علی عزیزی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۶ هادی قاضی زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۷ حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۸ احسان مسعودی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۰۹ کامیار معاف دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۰ ایمان عامری سیاهوئی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۱ محمد جواد دهقان نیشابوری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۲ علی حاتمی کاکش دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۳ علی عنایتی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۴ جواد بیکی زاده دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۵ حمید حفیظ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۶ محمد صالحی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۷ علی نوری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۸ حسن محرابی نسب دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۱۹ محمد عرفان درکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۰ امیرحسین شاه بابای آشتیانی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۱ علی رسولی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۲ حسن رسول پور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۳ سحر کرمی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۴ امیر محمدحسینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۵ امیرحسین عالمی مقدم دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۶ کوثر بابایی فر دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۷ محمد حسین محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۸ مجتبی عزت خواه دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۲۹ محمد مهدی احمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۰ مهدی اکبری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۱ مهدی امینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۲ فایزه پیرمحمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۳ محمدفاضل خرمی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۴ حامد جعفری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۵ امیرمحسن داودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۶ اصغر داودی قره چال دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۷ علی راستین دل دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۸ احمدرضا زمانپور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳۹ حمیدرضا شاه حسینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۰ علیرضا دانش نسب دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۱ مهیا صباغ زاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۲ مهدی صمدی قنبلان دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۳ زینب طهماسبی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۴ فاطمه عالی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۵ علی عظیمی نژاد دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۶ یاسمین علیزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۷ علی فروتن دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۸ زهرا قادرپور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۹ فاطمه کاکاوند دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۰ فائزه کوشایان دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۱ یزدان کهزادی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۲ نیما محمدزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۳ مبینا محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۴ مهتاب محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۵ علی محمودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۶ محمد مقصودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۷ جواد مولایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۸ حسن نجفی زنگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵۹ علیرضا ندایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۰ سپهر نظامی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۱ فرهاد احمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۲ رضا دالوند دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۳ مسعود دانشگر دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۴ ایمان رحمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۵ محمد حسین رعیت پور دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۶ محمد جواد زحمتکش مارمی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۷ سید محمد عادل دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۸ محمدحسین بهرامی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۶۹ مهدی جانکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۰ سعید روستایی فارسی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۱ محمدمهدی طهماسبی کاجی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۲ متین عبدالسلیمانلو دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۳ محمد حسن فتاحی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۴ ادریس میرزاوند دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۵ سعید امینی پور دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۶ مرتضی زرین تاج ازدکانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۷ محمد محمدی مصیری دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۸ محمد ارشاد نصری دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۷۹ محمد مهدی خوشگوار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۰ تینا حاج محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۱ مریم رضایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۲ فاطمه رعیت پور دانشکده علوم پایه کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۳ رامان رشیدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۴ محمدرضا رضایی ولیکچالی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۵ محمدرضا سرقلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۶ رضا شیردل دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۷ منتظر قدمی جوجاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۸ سروش محمدی گله زن اقری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۸۹ عرفان امیرعباسیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۰ رضا شهبازی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۱ مرتضی کیاسی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۲ محمد مرادی سلطانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۳ علیرضا جباری دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۴ علیرضا چاره ساز دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۵ محمد حمزه دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۶ فرزاد شالویی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý ۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۹۷ روح اله ابول زاده واشیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۸ مرتضی شریفی نجف آبادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۹۹ لیلا داستانی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۰ مهشید حسینی دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۱ محمد رضا عیوض اوغلی دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۲ الهه اسماعیل زاده دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۳ مریم شرفی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۴ محمد امیر بیاتی نژاد دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۵ علی جعفری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۶ سعید کاظمی سرشت دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۷ ابوذر شهمرادی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۸ عظیم عسکری زاده ماهانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۰۹ مهسا اکبری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۰ نوید اسعدی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۱ فاطمه چگانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۲ محمد محمدزاده کومله دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۳ هادی برجی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۴ محسن احمدی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۵ مهدی کلاهی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۱۶ مرضیه فرهمند دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý ۲,۲۵۰,۰۰۰