معاونت دانشجویی سومین اطلاعیه استفاده از سراهای دانشجویی در تابستان 1398 را منتشر کرد:

اطلاعیه شماره 3 خوابگاهی (ترم تابستان) 1398

اطلاعیه شماره 3 خوابگاهی (ترم تابستان) 1398:

لیست اسامی پذیرفته شدگان خوابگاهی اعلام گردید.

دانشجویانی که اسم آنها در لیست اعلام شده، لازم است روز شنبه 22 تیر 1398 از ساعت 8 لغایت 12 همراه با فیش واریزی (مشخصات در اطلاعیه شماره2 اعلام شده است) جهت دریافت معرفی­نامه به اداره خوابگاه های دانشجویی مراجعه نمایند.

ضمنا بنا به درخواست مکرر دانشجویان، فرم دومین مرحله ثبت نام خوابگاهی ترم تابستان در بخش لینک­های صفحه معاونت دانشجویی در روز جمعه (21تیر) از ساعت 8 لغایت 20 فعال خواهد شد. دانشجویان واجد شرایط با مطالعه ضوابط تکمیل آن (که بالای فرم درج شده است)، نسبت به ثبت اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.

تذکر: دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مجاز به ثبت نام در این مرحله نمی باشند.

ردیف نام نام خانوادگی دانشکده مقطع تحصیلی بدهی سامانه سماد مبلغ پرداختی (ریال)
دارد ندارد
1 مسعود زمین گیر دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 3,400,000
2 نغمه اسكندري زاده دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý 3,400,000
3 سید علی حسینی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 3,400,000
4 احمدرضا طاقه باف دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 3,400,000
5 پویا محمدی بلبان آباد دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý 1,190,000
6 زهرا همت یار دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ý 1,190,000
7 زهرا شهماری قوجه بیگلو دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
8 فاطمه ملکی ناصری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
9 نجمه جعفری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
10 سیده شادی ارکانی فرد دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
11 محمد رنگی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
12 مهدی سعیدی انارکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
13 حسین یزدان پناه دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
14 سیدعلی بینش طریق دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
15 سید آروین قیصری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
16 رسول رضازاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
17 علی صداقت دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
18 آرمان محمودی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý 1,190,000
19 دانیال شعبانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý 1,190,000
20 حیدر رضایی دانشکده مهندسی برق کارشناسی   ý 1,190,000
21 علی اللهیاری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   1,190,000
22 حامد رحمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   1,190,000
23 فرید شمعی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   1,190,000
24 ایوب احمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   1,190,000
25 سینا پیره بابی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý   1,190,000
26 یحی عبدالله زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
27 محسن محمدزاده بیگتولی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
28 علی اعتباری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
29 محمد حیدری ورزنه دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
30 بهنام اخروی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
31 مهدی ایزدخواه دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
32 کیوان تیموری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
33 حامد جلالی سنگانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
34 امیر رکنی زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
35 مهدی صفایی نسب دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
36 بهزاد فضلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
37 محسن قاسمی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
38 محمد محمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
39 دانیال اژدری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
40 احسان بامری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
41 محمدحسین جوکار دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
42 محمدرضا خداترس دشتمیان دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
43 سعید ونایی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
44 پوریا زمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
45 مرتضی جلال آبادی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
46 محمد حسین مقبلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
47 مهران خوجم لی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
48 پوریا ذلقی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
49 محمدرضا درویش خضری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
50 محمد متولیان دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
51 محمدرضا هادی زاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
52 مهدی زارع سروی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
53 علی رخشانی پور دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
54 فرید مرادیان انزابی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
55 علیرضا جعفری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,190,000
56 یعقوب عابدی زادگان دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
57 علی شکاری پرچین سفلی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
58 سید ناصر سیدی محبوب دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
59 مصطفی مولایی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
60 مهدی سعیدی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
61 حسین یوسفی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,190,000
62 مهدی رضای آهوانو دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
63 محسن منوری بیدگلی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
64 حسن طهماسبی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
65 محمد محمدی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
66 امیررضا افضلی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
67 محمدرضا عربخانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
68 محمد عزیزی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
69 محبوبه محسنی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,190,000
70 محمدمهدی ابراهیمی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý 1,190,000
71 سجاد جعفری مقدم دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
72 حامد مشایخی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
73 محمد عسکریان حقیقی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
74 ابراهیم احمدعلی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
75 سید احمد تقوی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
76 کامران صالحی لهدرازی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
77 رحیم میرزایی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
78 رضا عطارودی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
79 مجتبی صادقیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
80 احسان دهواری ناگان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
81 حسیب نژاداحمدی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
82 پوریا بهرامی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
83 داریوش انصاریان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
84 مهدی عطایی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
85 مهدی فاتح پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
86 محمد بامدادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
87 آرمین خدادادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,190,000
88 مریم قمری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,190,000
89 سمیه احمدزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,190,000
90 حسین نظری راد دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,190,000
91 سیامک شفیعی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
92 هادی معصوم زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
93 محمد جواد بریری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
94 حسین بهادری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
95 محمد حسین عیسی زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
96 رضا عرب زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
97 علی بازرگان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
98 نوید فدوی قنواتی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
99 علی اصغر دهانی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
100 میثم خلیلی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
101 حمیدرضا کریمی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
102 وحید محبی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
103 سالار افشارمنش دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
104 امیرمحمد پژوهش راوری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
105 علی عزیزی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
106 هادی قاضی زاده دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
107 حسین حیدری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
108 احسان مسعودی پور دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
109 کامیار معاف دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
110 ایمان عامری سیاهوئی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
111 محمد جواد دهقان نیشابوری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
112 علی حاتمی کاکش دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
113 علی عنایتی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,700,000
114 جواد بیکی زاده دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,700,000
115 حمید حفیظ دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
116 محمد صالحی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
117 علی نوری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
118 حسن محرابی نسب دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
119 محمد عرفان درکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
120 امیرحسین شاه بابای آشتیانی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
121 علی رسولی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
122 حسن رسول پور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
123 سحر کرمی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
124 امیر محمدحسینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
125 امیرحسین عالمی مقدم دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
126 کوثر بابایی فر دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
127 محمد حسین محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
128 مجتبی عزت خواه دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
129 محمد مهدی احمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
130 مهدی اکبری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
131 مهدی امینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
132 فایزه پیرمحمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
133 محمدفاضل خرمی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
134 حامد جعفری دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
135 امیرمحسن داودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
136 اصغر داودی قره چال دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
137 علی راستین دل دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
138 احمدرضا زمانپور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
139 حمیدرضا شاه حسینی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
140 علیرضا دانش نسب دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
141 مهیا صباغ زاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
142 مهدی صمدی قنبلان دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
143 زینب طهماسبی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
144 فاطمه عالی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
145 علی عظیمی نژاد دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
146 یاسمین علیزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
147 علی فروتن دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
148 زهرا قادرپور دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
149 فاطمه کاکاوند دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
150 فائزه کوشایان دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
151 یزدان کهزادی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
152 نیما محمدزاده دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
153 مبینا محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
154 مهتاب محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
155 علی محمودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
156 محمد مقصودی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
157 جواد مولایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
158 حسن نجفی زنگیر دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
159 علیرضا ندایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
160 سپهر نظامی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
161 فرهاد احمدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
162 رضا دالوند دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
163 مسعود دانشگر دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
164 ایمان رحمانی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
165 محمد حسین رعیت پور دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
166 محمد جواد زحمتکش مارمی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
167 سید محمد عادل دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
168 محمدحسین بهرامی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
169 مهدی جانکی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
170 سعید روستایی فارسی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
171 محمدمهدی طهماسبی کاجی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
172 متین عبدالسلیمانلو دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
173 محمد حسن فتاحی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
174 ادریس میرزاوند دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
175 سعید امینی پور دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,700,000
176 مرتضی زرین تاج ازدکانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,700,000
177 محمد محمدی مصیری دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,700,000
178 محمد ارشاد نصری دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,700,000
179 محمد مهدی خوشگوار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ý 1,700,000
180 تینا حاج محمدی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
181 مریم رضایی دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناسی ý 1,700,000
182 فاطمه رعیت پور دانشکده علوم پایه کارشناسی ý 1,700,000
183 رامان رشیدی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
184 محمدرضا رضایی ولیکچالی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
185 محمدرضا سرقلی دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
186 رضا شیردل دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
187 منتظر قدمی جوجاده دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
188 سروش محمدی گله زن اقری دانشکده مهندسی برق کارشناسی ý 1,700,000
189 عرفان امیرعباسیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
190 رضا شهبازی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
191 مرتضی کیاسی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ý 1,700,000
192 محمد مرادی سلطانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ý 1,700,000
193 علیرضا جباری دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý 1,700,000
194 علیرضا چاره ساز دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý 1,700,000
195 محمد حمزه دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý 1,700,000
196 فرزاد شالویی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین کارشناسی ý 1,700,000
197 روح اله ابول زاده واشیان دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 4,500,000
198 مرتضی شریفی نجف آبادی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 4,500,000
199 لیلا داستانی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد ý 2,250,000
200 مهشید حسینی دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý 2,250,000
201 محمد رضا عیوض اوغلی دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý 2,250,000
202 الهه اسماعیل زاده دانشکده علوم پایه کارشناسی ارشد ý 2,250,000
203 مریم شرفی دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی کارشناسی ارشد ý 2,250,000
204 محمد امیر بیاتی نژاد دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 2,250,000
205 علی جعفری دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 2,250,000
206 سعید کاظمی سرشت دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 2,250,000
207 ابوذر شهمرادی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý 2,250,000
208 عظیم عسکری زاده ماهانی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý 2,250,000
209 مهسا اکبری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý 2,250,000
210 نوید اسعدی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý 2,250,000
211 فاطمه چگانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý 2,250,000
212 محمد محمدزاده کومله دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 2,250,000
213 هادی برجی دانشکده مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد ý 2,250,000
214 محسن احمدی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý 2,250,000
215 مهدی کلاهی دانشکده مهندسی عمران کارشناسی ارشد ý 2,250,000
216 مرضیه فرهمند دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد ý 2,250,000