معاونت دانشجویی سازوکار حضور مهمانان دانشجویان را در ترم تابستان را اعلام نمود:

اطلاعیه شماره ۴ خوابگاهی (ترم تابستان) ۱۳۹۸:

به منظور رفاه حال دانشجویان، مقرر گردید که در ترم تابستان دانشجویان درخواست خویش را به صورت کتبی در بخش لینک های صفحه معاونت دانشجویی دانشگاه ثبت کرده و حداقل پس از یک روز کاری جهت دریافت معرفی­نامه به اداره خوابگاه ها مراجعه نمایند.