معاونت دانشجویی زمان توزیع سحری و افطاری را در سرای دانشجویی حافظ اعلام کرد:

اعلام زمان توزیع سحری و افطاری در سرای دانشجویی حافظ

هر ساله در زمان ماه مبارک رمضان معاونت دانشجویی زمان توزیع وعدهای غذایی متناسب با اوقات شرع تنظیم می کند. در این رابطه آقای ارجمندی سرپرست سرای دانشجویی پسرانه حافظ اعلام نمود که در این ماه افطاری از ساعت ۱۹ لغایت ۲۰:۴۵ توزیع می گردد. همچنین از دانشجویان درخواست نمود که جهت دریافت وعده سحری از ساعت ۲۲ لغایت ۲۳:۳۰ به آشپزخانه این سرا مراجعه نمایند.