معاونت دانشجویی خبر داد

جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه و کسب اطلاعات بیشتر، حداکثر تا تاریخ ۷ بهمن به وبسایت جشنواره به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.nemooneh.saorg.ir

اطلاعیه دبیرخانه انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه

آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

خبر تکمیلی: تا تاریخ ۱۸ بهمن تمدید گردید