معاونت دانشجویی خبر داد

اطلاعیه مهم و فوری معاونت دانشجویی

 به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تا کنون دانشگاه شهید رجائی هیچ گونه اقدامی جهت کسر حقوق دانشجومعلمان شاغل به تحصیل در این دانشگاه انجام نداده است.

لذا در صورت نیاز به هرگونه پیگیری لطفا به استان محل خدمت خود مراجعه نمایید.