معاونت دانشجویی خبر داد

 

جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه و کسب اطلاعات بیشتر، حداکثر تا تاریخ ۷ بهمن به وبسایت جشنواره به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.nemooneh.saorg.ir/

آئین نامه جشنواره

شیوه نامه اجرایی جشنواره

راهنمای ثبت نام

nemooneh