معاونت دانشجویی حداکثر زمان حضور دانشجویان را در سراهای دانشجویی اعلام نمود:

اعلام زمان پایان ارائه خدمات خوابگاهی نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷:

اداره خوابگاه های دانشجویی با انتشار اطلاعیه ای حداکثر زمان حضور دانشجویان و زمان پایان خدمات خوابگاهی را اعلام کرد. آقای دکتر حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه ها با اعلام این خبر ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ را آخرین روز حضور دانشجویان در سراهای دانشجویی اعلام نمود. وی از دانشجویان درخواست نمود که به مفاد اطلاعیه توجه نموده و با کادر اجرایی سراهای دانشجویی در این زمینه همکاری لازم را همانند سالیان گذشته انجام دهند.

dorm979801