معاونت دانشجویی برخی از اقدامات صیانتی را در سرای دانشجویی حافظ اعلام نمود:

اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

در روز یکشنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه اقدامات تأسیساتی مهمی در سرای دانشجویی پسرانه حافظ انجام گرفت. آقای ارجمندی سرپرست سرای دانشجویی حافظ با این این خبر برخی از این اقدامات را اعلام نمود. در این روز درختان خشک موجود در سرای دانشجویی هرس گردیدند و علاوه بر آن با کمک دفتر فنی لوله فاضلاب  آشپزخانه سرای که گرفته شده بود بازگردید. لازم به ذکر است که عکس باز نمودن لوله فاضلاب در ساعت ۲۳ شب گرفته شده است.

photo_2019-05-13_09-34-18

photo_2019-05-13_09-33-41