معاونت دانشجویی برخی از اقدامات صیانتی را در سرای دانشجویی طرشت اعلام نمود:

فعالیت های تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

: در روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه در سرای دانشجویی پسرانه طرشت اقدامات تأسیساتی به منظور افزایش کارآیی سیستم های رفاهی سرا انجام گرفت. به گزارش سرپرستی این سرا در این روز شیرآلات مخلوط ساختمان سلامت تعمیر گردید. هم چنین لولای نورگیر تعمیر و کولر سوئیت راه اندازی شد. اتصالی برق سوئیت ۱۵ هم رفع شد.