معاونت دانشجویی برخی از اقدامات صیانتی را در سرای دانشجویی طرشت اعلام نمود:

اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

:روز دوشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت روز پرکاری از لحاظ اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت بود. سرای دانشجویی طرشت در منطقه ۲ تهران واقع شده است. آقای میرزازاده سرپرست سرای در تشریح این اقدامات اعلام نمود که در ابتدا آقای بایرامی مسئول انتظامات سرا چندین فنس تخت های آسیب دیده سرا تعمیر و تقویت نمود
photo_2019-05-13_16-15-20

سپس شیشه های که شکسته بودند را تعویض نمود. photo_2019-05-13_16-16-21

همچنین برخی از صندلی های آسیب دیده بازسازی و جوشکاری گردیدند

photo_2019-05-13_16-15-43 شیرالات سرویس های دست شویی و حمام که دچار مشکل بودند نیز تعمیر یا تعویض گردیدند. درب های ساختمان سلامت تعمیر شده و برخی از لامپ های اتاق ها تعویض شدند و در انتها نیز کولر نمازخانه سرویس و راه اندازی گردید تا امکان برگزاری مراسم های مذهبی در فضای مطلوبی فراهم گردد.

photo_2019-05-13_17-10-47

photo_2019-05-13_17-10-07

photo_2019-05-13_16-17-29