معاونت دانشجویی برخی از اقدامات راه اندازی سیستم سرمایشی سرای دانشجویی حافظ را اعلام کرد:

راه اندازی سیستم سرمایشی سرای دانشجویی پسرانه حافظ

با آغاز فصل گرما و به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای انجام فرضیه روزه در ماه مبارک رمضان، عوامل فنی سرای دانشجویی حافظ با همکاری اداره طرح های عمرانی سیستم سرمایشی را تعمیر و راه اندازی نمودند. آقای ارجمندی سرپرست این سرا با اعلام این خبر افزود که سیستم سرمایشی این سرا از دو بخش تشکیل یافته است: چیلر و کولر. در این فرآیند پوشال کولرها تعویض گردید و موتورهای کولرهایی که نیاز به تعمیر یا تعویض داشتند راه اندازی شدند. برخی از پمپ های آب کولرها نیاز به تعمیر و تعویض داشتند که انجام گرفت. کاسه پمپ ها نیز مورد بازدید قرار گرفت.

photo_2019-05-11_13-50-41 photo_2019-05-11_13-50-47 photo_2019-05-11_13-50-52 photo_2019-05-11_13-51-19 photo_2019-05-11_13-51-23 photo_2019-05-11_13-52-01 photo_2019-05-11_13-52-04 photo_2019-05-11_13-52-10