معاونت دانشجویی برخی از اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی حافظ اعلام نمود:

گرفتگی لوله فاضلاب ساختمان شرقی سرای دانشجویی حافظ:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه حافظ لوله فاضلاب ساختمان شرقی (بلوک۲) در روز دوشنبه مورخ ۶ خرداد با گرفتگی و عدم انتقال فاضلاب مواجه بود. لذا با هماهنگی با اداره خوابگاه های دانشجویی از بیرون دانشگاه فنرزن و بازکننده چاه و فاضلاب درخواست گردید. این فعالیت در دو شیفیت صبح و بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۷ خرداد انجام گرفت و متأسفانه تا ساعت ۲۴ شب بخشی از مشکل برطرف گردید. اخبار تکمیلی حاکی از آن است که امروز چهارشنبه مورخ ۸ خرداد با تجهیزات و امکانات جدید عملیات باز کردن لوله های فاضلاب ساختمان شرقی ادامه تا رفع مشکل ادامه خواهد یافت.

photo_2019-05-29_11-56-48 photo_2019-05-29_11-56-52 photo_2019-05-29_11-57-09