معاونت دانشجویی برخی از اقدامات تأسیساتی در سرای دانشجویی طرشت را اعلام کرد:

گزارش اقدامات تأسیساتی و صیانتی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت در روز چهارشنبه مورخ ۸ خرداد اقدامات زیر در این سرا انجام گرفت. 

در ابتدا برخی از هواکش های سرویس های بهداشتی تعمیر و تعویض گردید.

photo_2019-06-01_07-44-53

شیشه های شکسته شده تعویض شد.

photo_2019-06-01_07-45-06

و لامپ های برخی از سوئیت ها که سوخته بود با لامپ های جدید تعویض گردید.

photo_2019-06-01_07-45-20

همچنین رنگ امیزی دیوار حیات سرا هم ادامه یافت

photo_2019-06-01_07-45-44