معاونت دانشجویی بخش دوم گزارش دومین روز بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی هروی را منتشر کرد:

بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی دخترانه هروی

در روز یکشنبه مورخ ۸ اردیبهشت اعضاء شورای دانشگاه در راستای بازدیدهای دوره ای از دومین سرای دانشجویی دانشگاه بازدید به عمل آورده و نقطه نظرات دانشجویان را شنیدند. این بازدید که از ساعت ۲۱ لغایت ۰:۳۰ بامداد در سرای دانشجویی هروی انجام گرفت آقایان دکتر میرزایی (مشاور عالی ریاست دانشگاه)  پورکمالی (معاون آموزشی ) علیایی (مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی) ابراهیم پور (رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر) کلانتری (معاون دانشکده مهندسی کامپیوتر) ضمیر انوری (معاون دانشکده علوم پایه) و خانم سیدجوادی (رئیس گروه شاهد و ایثارگران) مورد استقبال  شورای مدیران معاونت دانشجویی آقایان دکتر طهماسبی پور (معاون دانشجویی) ولیخانی (مدیر دانشجویی) حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و خانم شعرباف (سرپرست سرای دانشجویی هروی) قرار گرفتند. هیأت پس از ورود به سرای به کارگروه های تخصصی تقسیم شد و کارگروه ها در سوئیت های دانشجویان حضور یافتند تا از نزدیک در جریان پیشنهادات، مشکلات و انتقادات دانشجویان قرار گیرند.

photo_2019-05-01_12-38-27