معاونت دانشجویی بخش اول گزارش سومین روز بازدید دوره ای از سراهای دانشجویی را منتشر نمود:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی پسرانه ازگل

با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی سومین بازدید دوره­ای در روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردین از سرای دانشجویی ازگل برگزار گردید.  شورای مدیران معاونت دانشجویی در هنگام ورود از سوی سرپرست خوابگاه آقای عبدالعلی پور مورد استقبال قرار گرفته و به نمازخانه خوابگاه هدایت شدند. نمایندگان اتاق های ۴۰گانه خوابگاه همگی در نمازخانه منتظر حضور هیأت منتخب بودند و درخواست های خویش را مطرح نمودند. مهم ترین مطلب درخواست ترمیم اسفالت خوابگاه بود. سایر موارد مطرح شده توسط آقایان ولیخانی و حاجی قاسمی پاسخ داده شدند.

این بازدید و دیدار صمیمی از ساعت ۱۸:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ به طول کشید و در انتها نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجه الاسلام فتحی معاون محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اقامه گردید .

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg