معاونت دانشجویی بخش اول گزارش سومین روز بازديد دوره اي از سراهاي دانشجويي را منتشر نمود:

بازديد شوراي مديران معاونت دانشجويي از سراي دانشجويي پسرانه ازگل

با هدف رسيدگي به وضعيت اقامتي دانشجويان در سراهاي دانشجويي سومين بازديد دوره­اي در روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردين از سراي دانشجويي ازگل برگزار گرديد.  شوراي مديران معاونت دانشجويي در هنگام ورود از سوي سرپرست خوابگاه آقاي عبدالعلي پور مورد استقبال قرار گرفته و به نمازخانه خوابگاه هدايت شدند. نمايندگان اتاق هاي ۴۰گانه خوابگاه همگي در نمازخانه منتظر حضور هيأت منتخب بودند و درخواست هاي خويش را مطرح نمودند. مهم ترين مطلب درخواست ترميم اسفالت خوابگاه بود. ساير موارد مطرح شده توسط آقايان وليخاني و حاجي قاسمي پاسخ داده شدند.

اين بازديد و ديدار صميمي از ساعت ۱۸:۳۰ لغايت ۲۰:۳۰ به طول كشيد و در انتها نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجه الاسلام فتحي معاون محترم نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه اقامه گرديد .

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg