معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه میان اداره خوابگاه ها و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره خبر داد:

در راستای افزایش تعامل میان بخش های صف حوزه معاونت دانشجویی، اولین جلسه عمومی مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره امروز دوشنبه موخ ۲۰ اسفند با مدیران سراهای دانشجویی در سالن اجتماعات معاونت دانشجویی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر سرپرستان و مشاوران دانشگاه، آقایان دکتر طهماسبی پور معاون دانشجویی، ولی خانی مدیر دانشجویی، پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره، یزدانی مشاور معاونت دانشجویی و حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه ها نیز حضور داشتند.

این جلسه با سخنرانی دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی آغاز گردید. دکتر طهماسبی پور ضمن تأکید بر اهمیت سلامت روانی و زندگی خوابگاهی از مشاوران و مدیران و سرپرستان درخواست که شرایط دانشجویان ساکن سراهای دانشجویی را بیشتر درک نمایند.

سپس آقای دکتر پالیزگیر رئیس مرکز بهداشت و درمان و مشاوره از معاون دانشجویی به خاطر تجهیز مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و تشکیل دفاتر مشاوره در سراهای دانشجویی تشکر ویژه نمود. سپس از برنامه های مرکز برای تشکیل دفاتر مشاوره در تمامی سراهای دانشجویی دانشگاه صحبت کرد. هم چنین گزارشی از سایر برنامه ها انجام شده در سطح دانشگاه و سراهای دانشجویی ارائه گردید.

سپس مدیران سراهای دانشجویی مشکلات حوزه های تحت سرپرستی خویش را مطرح نمودند و برای حل آنها پیشنهادهایی ارائه گردید.

  • photo_2019-03-11_12-09-31 photo_2019-03-11_12-09-25  photo_2019-03-11_12-09-04