معاونت دانشجویی اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی حافظ را اعلام کرد:

اعلام اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به منظور استقبال از مهارت آموزان فنی و حرفه ای سراسر کشور، اداره خوابگاه های دانشجویی اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ را اعلام نمود:

۱ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ غلامرضا داعی
۲ شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ محمد مهناویان
۳ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ غلامرضا داعی
۴ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ علی رضا رضایی
۵ سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ یوسف سیف زاد
۶ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ محمد مهناویان
۷ پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ حسن حسین نژاد
۸ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ محمد مهناویان
۹ شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ غلامرضا داعی
۱۰ یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ یاسر میرزازاده
۱۱ دوشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ حسن حسین نژاد
۱۲ سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ محمد مهناویان
۱۳ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ غلامرضا داعی
۱۴ پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ یوسف سیف زاد
۱۵ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ حسن حسین نژاد