اعلام اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به منظور استقبال از مهارت آموزان فنی و حرفه ای سراسر کشور، اداره خوابگاه های دانشجویی اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ را اعلام نمود:

1جمعه1398/04/07غلامرضا داعی
2شنبه1398/04/08محمد مهناویان
3یکشنبه1398/04/09غلامرضا داعی
4دوشنبه1398/04/10علی رضا رضایی
5سه شنبه1398/04/11یوسف سیف زاد
6چهارشنبه1398/04/12محمد مهناویان
7پنج شنبه1398/04/13حسن حسین نژاد
8جمعه1398/04/14محمد مهناویان
9شنبه1398/04/15غلامرضا داعی
10یکشنبه1398/04/16یاسر میرزازاده
11دوشنبه1398/04/17حسن حسین نژاد
12سه شنبه1398/04/18محمد مهناویان
13چهارشنبه1398/04/19غلامرضا داعی
14پنج شنبه1398/04/20یوسف سیف زاد
15جمعه1398/04/21حسن حسین نژاد