معاونت دانشجویی اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی حافظ را اعلام کرد:

اعلام اسامی سرپرستان مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

اعلام اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ:

به منظور استقبال از مهارت آموزان فنی و حرفه ای سراسر کشور، اداره خوابگاه های دانشجویی اسامی سرپرستان  مستقر در سرای دانشجویی پسرانه حافظ را اعلام نمود:

1 جمعه 1398/04/07 غلامرضا داعی
2 شنبه 1398/04/08 محمد مهناویان
3 یکشنبه 1398/04/09 غلامرضا داعی
4 دوشنبه 1398/04/10 علی رضا رضایی
5 سه شنبه 1398/04/11 یوسف سیف زاد
6 چهارشنبه 1398/04/12 محمد مهناویان
7 پنج شنبه 1398/04/13 حسن حسین نژاد
8 جمعه 1398/04/14 محمد مهناویان
9 شنبه 1398/04/15 غلامرضا داعی
10 یکشنبه 1398/04/16 یاسر میرزازاده
11 دوشنبه 1398/04/17 حسن حسین نژاد
12 سه شنبه 1398/04/18 محمد مهناویان
13 چهارشنبه 1398/04/19 غلامرضا داعی
14 پنج شنبه 1398/04/20 یوسف سیف زاد
15 جمعه 1398/04/21 حسن حسین نژاد