معاونت دانشجویی اسامی دانشجویان غیرمشمول دختر اسکان یافته در خوابگاه ها را اعلام کرد:

اطلاعیه اخذ خوابگاه دانشجویان دختر غیرمشمول:

به اطلاع دانشجویان غیرمشمول متقاضی اخذ خوابگاه می رساند، پیرو تشکیل جلسه کمیته اسکان، اسامی دانشجویان دختر به شرح زیر اعلام می گردد. این دانشجویان موظف هستند با مراجعه به سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (sru.ac.ir) بخش خرید خدمات اینرتنتی علی الحسالب مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) پس از انتخاب نام خوابگاه مبارک آباد (برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد) و خوابگاه هروی (دانشجویان دکتری) واریز نمایند و روز شنبه مورخ ۳۰ شهریور با در دست داشتن پرنیت کاغذی مبلغ واریزی جهت دریافت معرفی نامه از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به اداره خوابگاه های دانشجویی واقع در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایند.

بدیهی است، هزینه قطعی اسکان نیم­سال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت پرداخت، متعاقبا پس از مشخص شدن ظرفیت اتاق، به دانشجویان ابلاغ خواهد گردید.

اسامی دانشجویان دکتری

نام نام خانوادگی
فائزه اسدپور
خدیجه پورعبدی
ندا رحمت
مهرناز رمضانپور
شمیسا نعمت الهی

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی (اسکان در خوابگاه مبارک آباد)

نام نام خانوادگی
نگار امینی
تکتم السادات حسینی پناه
مریم حقی
زهرا فدائی
زهرا همت یار
فاطمه تقی زاده
فاطمه چگانی چم خاله
زهرا حسین آبادی
زهرا حیدری
مائده خلیفاوی
سیده شکوفه علوی
میترا صالحی کلات
مرضیه عسگری
سهیلا عظیمی
سهیلا غلامی
نیلوفر فراست پور
مرضیه فرهمند
مهناز ملکی
رویا همپائیان