معاونت دانشجویی اسامی دانشجویان غیرمشمول پسر اسکان یافته در خوابگاه ها را اعلام کرد:

اطلاعیه اخذ خوابگاه دانشجویان پسر غیرمشمول:

به اطلاع دانشجویان غیرمشمول متقاضی اخذ خوابگاه می رساند، پیرو تشکیل جلسه کمیته اسکان، اسامی دانشجویان پسر به شرح زیر اعلام می گردد. این دانشجویان موظف هستند با مراجعه به سایت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (sru.ac.ir) بخش خرید خدمات اینرتنتی علی الحسالب مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) پس از انتخاب نام خوابگاه طرشت واریز نمایند و روز شنبه مورخ ۳۰ شهریور با در دست داشتن پرنیت کاغذی مبلغ واریزی جهت دریافت معرفی نامه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۶ به اداره خوابگاه های دانشجویی واقع در طبقه اول ساختمان اداری مراجعه نمایند.

بدیهی است، هزینه قطعی اسکان نیم­سال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ جهت پرداخت، متعاقبا پس از مشخص شدن ظرفیت اتاق، به دانشجویان ابلاغ خواهد گردید.

نام نام خانوادگی
فرشاد افشار
مجید اکبری نودهی
رضا پاک نژاد
پژمان رحیمی
آرمان رمضان نژاد
صادق فرزام
محمد کشور
محمد مسیبی
سامان منبری
محمد امین
داریوش انصاریان
رضا توده زعیم
مهدی جان محمدلو
محمد جواد جرناظمیان
عماد رفیعی
حسین قاسمی نژاد
پویا محمدی بلبان آباد
میلاد یلمه
علیرضا احمدی
محسن احمدی
علی ارومیه
جواد اسکندری
موسی امارلوئی
مسلم بدرقه
عارف ذاکری فر
جمشید رحیمی زیوار
علی صمدزاده
رامین عباسی
محسن قصاب زاده علمداری
مهدی کلاهی
محمد مرادی
محمد ملک پورداش اتان
سید سجاد میراحمدی
اسداله نصیری
احسان یعقوبی نیا
امیراحسان پویان
امید حیدری پور
علی کشاورزنسب
مقداد امجدیان