معاونت دانشجویی از هم اندیشی مدیران این حوزه با ریاست محترم دانشگاه خبر داد:

تشکیل جلسه هم اندیشی مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه:

 با هدف بررسی مشکلات وپیشنهادات حوزه دانشجویی اولین جلسه مدیران حوزه معاونت دانشجویی با ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی امروز دوشنبه مورخ ۲۴ تیر ماه از ساعت  ۱۴:۱۵  در سالن جلسات معاونت دانشجویی برگزار گردید.

در این جلسه آقایان دکتر عظمتی (ریاست محترم دانشگاه)، دکتر طهماسبی پور (معاونت محترم دانشجویی) ، ولیخانی (مدیر محترم دانشجویی)، پالیزگیر (رئیس  محترم  و مرکز بهداشت، درمان و مشاوره)، حاجی قاسمی (رئیس محترم اداره خوابگاه های دانشجویی) ، یزدانی (مشاور و رئیس دبیرخانه های معاونت دانشجویی)،  خانم  ادیب پور  (رئیس اداره تربیت بدنی) حضور داشتند. در این جلسه هر کدام از حاضرین مشکلات حوزه تحت مدیریت خویش را بازگو نموده و پیشنهادات خود را برای بهبود خدمات ارائه نمودند.

لازم به ذکر است تا لحظه تنظیم این خبر، جلسه همچنان ادامه دارد.

photo_2019-07-15_15-03-32 photo_2019-07-15_15-03-21 photo_2019-07-15_15-03-12 photo_2019-07-15_15-02-22