معاونت دانشجویی از شرکت دانشجویان ساکن سرای دانشجویی طرشت در نمازجمعه خبر داد:

شرکت دانشجویان سرای دانشجویی پسرانه طرشت در نمازجمعه:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت اقای میرزازاده، جمعی از دانشجویان ساکن این سرا در روز جمعه مورخ ۳ خرداد به سرپرستی حجه الاسلام و المسلمین فاضل در مراسم نماز جمعه شرکت نمودند.

photo_2019-05-25_09-54-39