معاونت دانشجویی از راه اندازی کامل سیستم هواساز سرای دانشجویی ازگل خبر داد:

راه اندازی فاز اول سیستم سرمایشی سرای دانشجویی پسرانه ازگل :

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه ازگل سیستم سرمایشی این سرا ظرفیت راه اندازی گردید. سرای دانشجویی پسرانه ازگل برای سیستم های سرمایشی و گرمایشی خویش از هواساز استفاده می کند. در روز دوشنبه مورخ ۶ خرداد تمامی پوشال ها تعویض گردید و برخی از موتورها و پمپ ها که قابل استفاده نبودند نیز با موتورهای نو جایگزین شدند. همچنین مقرر شد که برخی از وسایل مورد نیاز دیگر نیز تهیه تا هواسازها با تمامی ظرفیت خویش مشغول به کار شود

photo_2019-05-28_08-31-36 photo_2019-05-28_08-31-47 photo_2019-05-28_08-31-51 photo_2019-05-28_08-31-59 photo_2019-05-28_08-32-18