معاونت دانشجویی از راه اندازی اینترنت خوابگاه شهید مدنی خبر داد:

راه اندازی اینترنت خوابگاه پسرانه شهید مدنی:

 از روز یکشنبه مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸، دانشجویان خوابگاه پسرانه شهید مدنی از اینترنت بهره مند شدند. آقای شاه علی مشاور معاونت دانشجویی با اعلام این خبر افزود که کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۲۸ مهر ماه نصب زیر ساخت های سخت افزاری را به پایان رسانده و بهره برداری از اینترنت وایرلس برای دانشجویان ساکن این خوابگاه از امروز امکان پذیر گردید.

شایان ذکر است به دلیل کمبود امکانات فتی خوابگاه مدنی تا کنون فاقد اینتر نت بود که با همت مرکز فناوری اطلاعات پس از تعطیلی خوابگاه اقدسیه دکل و امکانات زیرساختی ان جهت نصب و بهره برداری به خوابگاه شهید مدنی انتقال یافت که پس از نصب تجهیزات لازم امروز امکان دسترسی دانشجویان این خوابگاه نیز به اینترنت فراهم گردید.