معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص خبر داد:

تشکیل جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص:

امروز دوشنبه مورخ ۲۵ شهریور جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص با هدف بررسی درخواست های دانشجویان برگزار گردید. در این جلسه از زحمات آقای دکتر طهماسبی پور معاون سابق دانشجویی در طول مدت تصدی مسئولیت خویش به عنوان رئیس کمیسیون تقدیر و تشکر گردید.

photo_2019-09-16_15-25-53 photo_2019-09-16_15-25-50 photo_2019-09-16_15-23-39