معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه کمیته مشورتی دانشجویی خبر داد:

اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی

در روز چهارشنبه مورخ ۴ اردیبهشت ماه اولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی برگزار گردید.  هدف از تشکیل این کمیته را آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی را پر نمودن خلاء عدم تشکیل شورای صنفی اعلام نمود. در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ علی رغم چند بار فراخوان و برگزاری انتخابات، میزان شرکت کنندگان به حدنصابی که قانون گذار تعیین کرده بود نرسید.

این جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ در سالن جلسات معاونت دانشجویی و با حضور تمامی مدعوین تشکیل گردید. دستور این جلسه نحوه برگزاری هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی بود. اعضاء حقیقی عبارت بودند از فعالین دانشجویی سراهای دانشجویی که برای این جلسه آقایان اسحاق نیا و عبدالهی و خانم سلطانی دعوت شده بودند. بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، هیأت محبان اهل بیت دانشگاه و مجمع اسلامی دانشجویان به عنوان اعضاء حقوقی در کنار اعضاء حقیقی مشارکت فعالانه در این جلسه داشتند. جلسه با سخنرانی آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی آغاز گردید. دکتر با اشاره به اهمیت نظرات دانشجویان در انجام برنامه ها مشارکت فعال دانشجویان را در تصمیم های مهم خواستار شد.

در این جلسه در مورد چارچوب اجرای مراسم هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی به جمع بندی رسیده و مقرر شد که در جلسه بعدی که در روز شنبه مورخ ۷ اردیبهشت ماه برگزار می گردد محتوای برنامه ها بررسی و تدوین گردد.

لازم به ذکر است که علاوه بر آقای دکتر طهماسبی پور، آقای ولیخانی مدیر دانشجویی، آقای حاجی قاسمی رئیس اداره خوابگاه های دانشجویی و آقای یزدانی مشاور معاونت دانشجویی در این جلسه مشارکت داشتند. جلسه در ساعت ۱۵:۴۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

dsc_0003

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0004 dsc_0005