معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی سرای دانشجویی طرشت خبر داد

تشکیل جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی سرای دانشجویی پسرانه طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی این سرا در روز شنبه مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه و بعد از افطار در نمازخانه این سرا برگزار گردید. دستور کار جلسه بررسی برنامه های جشن به مناسبت سالروز تولد امام حسن مجتبی (ع) بود. در این جلسه برنامه های ارائه شده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت . لازم به ذکر است به منظور استفاده از تمام ظرفیت دانشجویی از تمامی صاحب نظران دانشجوی ساکن این سرا برای شرکت در این جلسه دعوت به عمل آمده بود.

photo_2019-05-19_08-49-22 photo_2019-05-19_08-49-29 photo_2019-05-19_08-48-50