معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تکریم اقای جهانفر خبر داد:

جلسه تکریم تلاش های سی ساله اقای جهانفر:

در روز سه شنبه مورخ ۳۰ مهر ۱۳۹۸، جلسه تکریم و تقدیر از تلاش های سی ساله آقای بهمن جهانفر مسئول سلف دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه آقایان دکتر روشن احمدی معاون دانشجویی، دکتر طهماسبی پور رئیس دانشکده علوم انسانی (و معاون سابق دانشجویی)، ولیخانی مدیر دانشجویی، شاه علی مشاور معاونت دانشجویی، دکتر یزدانی مسئول دبیرخانه های معاونت دانشجویی، مهندس میرزاوند رئیس اداره رفاه دانشجویان، خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی، همکاران اداره رفاه دانشجویان، اداره خوابگاه های دانشجویی، اداره تربیت بدنی، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره و آقای لطاف (رئیس اداره کارگزینی) و خانم محسنی (از همکاران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی) شرکت داشته اند.

در ابتدا آقای دکتر روشن احمدی معاون محترم دانشجویی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان گوشه ای از تلاش ها و خدمات آقای جهانفر را بیان داشته و برای ایشان آرزو موفقیت نموده و از عزم خویش برای بهره مندی از تجارب ایشان در دوران بعد از بازنشستگی خبر دادند. هم چنین آقای دکتر طهماسبی پور رئیس دانشکده علوم انسانی که به عنوان مهمان ویژه در این مراسم شرکت داشتند، نیز بخشی از خدمات ارزشمند آقای جهانفر را بیان نمودند. ایشان از آقای جهانفر به عنوان یک فردی که هیچ وقت برای مسائل مادی ارزشی قائل نبودند نام بردند.

آقای ولیخانی مدیر دانشجویی از ایشان به عنوان یک فردی که از هیچ گاه از پیمانکاران تأثیر نپذیرفته اند نام برده و بر دقت و وجدان کاری ایشان تأکید نمودند. همچنین آقای مهندس میرزاوند از تلاش های ایشان برای افزایش کیفیت و کارآیی سلف سرویس مرکزی دانشگاه به عنوان یک نقطه درخشان در کارنامه کاری ایشان نام بردند.

پایان بخش این مراسم، لوح های یادبود و هدایایی بود که توسط مسئولین و همکاران به ایشان داده شد.

این برنامه از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵:۳۰ در سالن شهید باهنر برگزار گردید.

photo_2019-10-22_17-41-23 photo_2019-10-22_17-41-30 photo_2019-10-22_17-41-35 photo_2019-10-22_17-41-48 photo_2019-10-22_17-41-58 photo_2019-10-22_17-42-26 photo_2019-10-22_17-42-42 photo_2019-10-22_17-42-57 photo_2019-10-22_17-43-12 photo_2019-10-22_17-43-18 photo_2019-10-22_17-43-28