معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه با نمایندگان شورای صنفی خبر داد:

جلسه اعضاء و فعالان شورای صنفی دانشگاه با معاونت دانشجویی:

جلسه هم اندیشی برخی از فعالین دانشجویی، اعضاء سابق شورای صنفی و‌نمایندگان تشکلهای دانشجویی با حضور دکتر احمدی معاون دانشجویی دانشگاه در خصوص فعالیت شورای صنفی دانشجویی روز سه شنبه مورخ ۹ مهرماه راس ساعت ۱۱:۳۰ در سالن جلسات شهید باهنر دانشگاه  برگزار گردید. آقای شاه علی مشاور معاونت دانشجویی با اعلام این خبر افزود که هدف از این جلسه تبادل آراء و اندیشه ها میان مسئولین معاونت با دانشجویان و استفاده از نظرات آنها برای پیشبرد امور بوده است.

photo_2019-10-05_09-06-22 photo_2019-10-05_09-09-05 photo_2019-10-05_09-09-11