معاونت دانشجویی از تشکیل اولین هم اندیشی در رابطه با برگزاری انتخابات شوراهای صنفی خوابگاهی خبر داد:

اولین هم اندیشی تشکیل شوراهای صنفی در سراهای دانشجویی

اولین هم اندیشی تشکیل جلسه شوراهای صنفی در سراهای دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید. در مراسم جشن بزرگداشت هفته سراهای دانشجویی آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی این خبر را به دانشجویان اعلام کرده بود. در این جلسه سرپرستان مسئول سراهای دانشجویی و شورای مدیران معاونت دانشجویی حضور داشتند که پس از بررسی های نظرات و پیشنهادات مصوباتی را به تصویب رساندند.

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0003