معاونت دانشجویی از برگزاری کارگاه ها به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد:

کارگاه یک روزه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان

روزه داري در ماه رمضان يک تکليف مذهبي و باور اعتقادي است که بر همه مسلمانان سالم و بالغ واجب است مطالعات گوناگون نشان مي دهد که روزه داري متناوب در ماه رمضان مي تواند الگوي غذا خوردن، خواب و ذخاير انرژي بدن را تغيير دهد. روزه داري در ماه مبارک رمضان توام با انجام فعاليت هاي بدنی مي تواند تغييرات مثبتي در بدن به وجود آورد. به این منظور اداره تربیت بدنی کارگاه یک روزه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان را برگزار می نماید. خانم دکتر ادیب پور با اعلام این خبر از متقاضیان درخواست نمود جهت ثبت نام به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است این کارگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت در سالن کنفرانس اداره تربیت بدنی و از ساعت ۱۱:۴۵ تا اذان ظهر ادامه دارد و مدرس این دوره آقای دکتر صالح پور می باشند.

%d9%83%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a7%d9%87-%d9%8a%d9%83-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%87-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a