معاونت دانشجویی از برگزاری مسابقه ورزشی در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاری مسابقه ورزشی در سرای دانشجویی حافظ

با هدف اجرایی نمودن طرح سراسری سرای دانشجویی شاد و سالم روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه مسابقات ورزشی در سرای دانشجویی پسرانه حافظ برگزار گردید. در اطلاعیه هایی که قبلا از طریق کانال مجازی در اختیار دانشجویان این سرای دانشجویی قرار گرفته بود، کسانی که علاقه مند بودند ثبت نمودند. تیم بندی و زمان­بندی مسابقات انجام گرفت و از روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه بعد از نماز مغرب و عشاء اولین روز از مسابقات برگزار گردید و تا ساعت ۲۲:۳۰ ادامه یافت. در این روز مسابقات ورزشی پرتاب دارت و طناب کشی انجام گرفت. پرتاب دارت به صورت انفرادی بود و مسابقات طناب کشی به صورت تیمی. اسامی برندگان (تیمی و انفرادی) پس از استخراج اعلام خواهد گردید.

img_20190430_171231_209 img_20190430_171236_485 img_20190430_171240_775