معاونت دانشجویی از برگزاری مسابقه طناب کشی در سرای دانشجویی طرشت خبر داد:

مسابقه تیمی طناب کشی در  سرای دانشجویی طرشت

به مناسبت گرامی داشت هفته خوابگاه ها  در روز شنبه مورخ ۷ اردییهبشت ماه مسابقه تیمی طناب کشی در سرای دانشجویی پسرانه طرشت برگزار گردید. میرزازاده سرپرست سرای دانشجویی با اعلام این خبر اضافه نمود که ۱۰ تیم در این دوره از مسابقات شرکت داشته اند.

img_20190428_123741_383 img_20190428_123744_950 img_20190428_123755_833 img_20190428_123758_010