معاونت دانشجویی از برگزاری مسابقات بستکبال به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم خبر داد:

مسابقات بسکتبال دانشجویان ، اساتید و کارکنان گرامیداشت مقام معلم (ویژه بانوان)

اداره تربیت بدنی دانشگاه در راستای سیاستهای خود مبنی بر ایجاد شور ونشاط در دانشجویان وکارکنان وتشویق وهدایت آنان به پرداختن به ورزش در طول سال تحصیلی وبه مناسبتهای مختلف اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی نموده است . خانم دکتر ادیب پور رئیس اداره تربیت بدنی با اعلام خبر اضافه نمود که به این منظور مسابقات بسکتبال ۳*۳ ویژه گرامیداشت مقام معلم را برگزار نموده است. این مسابقات در دو گروه ۴ تیمی و به صورت دوره­ای از تاریخ ۹ لغایت ۱۱ اردیبهشت ماه در سالن ورزشی شماره ۲ برگزار گردید. هر تیم علاوه بر سه بازیکن اصلی که باید بازی می کردند یک بازیکن ذخیره داشت. در مجموع ۱۳ بازی برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

مقام اول : فاطمه صادقی-آتوسا السلطان-معصومه قلندری –نسیم عمرانی

مقام دوم :نغمه اسکندرزاده-زهرا صابریان-آرزو بهرامی-سمانه بایرامی

مقام سوم: ثریا خنجرزاده –آزاده امینی پور-فاطمه نادری-محدثه نبی الهی

002