معاونت دانشجویی از برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن مجید در سرای دانشجویی طرشت خبر داد

برگزاری مراسم جزء خوانی کلام الله مجید در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت مراسم جزء خوانی کلام الله مجید در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه برابر با ۱۲ رمضان المبارک سال ۱۴۴۰ در محوطه سرا برگزار گردید. در این طرح هر روز یک جزء از کلام الله مجید توسط دانشجویان شرکت کننده قرائت می گردد. هر دانشجو دو صفحه از قرآن را با صدای بلند تلاوت می کند و این کار را تکرار می کنند تا جزء تمام شود.

photo_2019-05-19_08-48-16 photo_2019-05-19_08-48-33 photo_2019-05-19_08-47-44