معاونت دانشجویی از برگزاری مراسم افطاری ساده در سرای دانشجویی مبارک آباد خبر داد:

برگزاری مراسم  افطاری در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد:

سنتی حسنه در دانشگاه در ماه مبارک رمضان اجرا می گردد و آن برگزاری سفره های ساده افطاری است. خانم دکتر بنی عامریان سرپرست سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد اعلام کرد که از اول ماه مبارک رمضان تاکنون با کمک نذورات دانشجویان ساکن سرای دانشجویی، کمک های معاونت فرهنگی و اجتماعی و سایر خیرین سفره ساده افطاری در این سرا پهن می شود و دانشجویان افطار خویش را بعد از برگزاری نماز مغرب و عشاء باز می نمایند.

عکس های زیر مربوط به سفره افطاری سیزدهمین روز ماه مبارک رمضان (۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸) می باشد.

photo_2019-05-20_14-15-14 photo_2019-05-20_14-16-15 photo_2019-05-20_14-16-21