معاونت دانشجویی از برگزاری مراسم افطار شب ۲۳ رمضان در سرای دانشجویی طرشت خبر داد:

برگزاری مراسم افطار شب ۲۳ رمضان سال ۱۴۴۰ در سرای دانشجویی پسرانه طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت، مراسم افطار ساده در روز چهارشنبه ۸ خرداد بعد از نماز مغرب و عشاء در نمازخانه این سرا با حضور دانشجویان برگزار گردید.

photo_2019-06-01_07-40-13 photo_2019-06-01_07-43-27