معاونت دانشجویی از برگزاری مراسم افطاری پانزدهمین روز در سرای دانشجویی مبارک آباد خبر داد:

برگزاری مراسم افطاری روز پانزدهم ماه مبارک رمضان در سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی مبارک آباد خانم دکتر بنی عامریان، مراسم افطاری ساده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه برابر با ۱۵ رمضان المبارک ۱۴۴۰ در این سرا برگزار گردید.  در این سفره دانشجویان دختر با استفاده از مواد غذایی و میوه ها و صیفی جات موجود ابتکاراتی به خرج دادند که در عکس نمایان است.

photo_2019-05-22_14-56-28