معاونت دانشجویی از برگزاری شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی خبر داد

برگزاری شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی

شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید رجائی در روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه برگزار می گردد. آقای ولیخانی مدیر محترم دانشجویی ضمن اعلام این خبر از برنامه های حوزه معاونت دانشجویی برای برگزاری این انتخابات خبر داد. وی در ادامه از دلایل انتخاب این روز سخن گفت و دلیل آن را حضور  تعداد بیشتر دانشجویان در دانشگاه اعلام کرد. هم چنین با توجه به این که از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴:۳۰ کلاس های آموزشی دانشگاه به دلیل تشکیل برنامه ساعت فرهنگی، برگزار نمی گردد، دانشجویان وقت آزاد بیشتری نسبت به سایر روزها دارند.

لازم به ذکر است که فرآیند ثبت نام توسط  اعضاء شورای صنفی دوره قبل انجام شده است

nahaayi-3-new