معاونت دانشجویی از برگزاری سفره های افطاری در سرای دانشجویی حافظ خبر داد:

برگزاری مراسم افطار در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

نهمین ماه، ازماه های سال قمری، ماه رمضان می باشد. این ماه همیشه با وصف (مبارک) توصیف می شود؛ مثلاً همان طورکه در مورد ماه رجب و شعبان گفته می شود، رجب المرجب وشعبان المعظم درمورد این ماه گفته می شود:رمضان المبارک .این عنوان ،جزء مشهورترین اوصاف وعناوین ماه شناخته شده است. به همین مناسبت و هم زمان با شروع این ماه مبارک مراسم افطاری دانشجویان هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء در نمازخانه سرای دانشجویی پسرانه برگزار می گردد. آقایان ارجمندی سرپرست سرای دانشجویی و کریمی با اعلام این خبر افزودند که این مراسم از روز پنج شنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت شروع گردید. در این مراسم دانشجویان وعده غذایی افطاری خویش را که از سلف سرای دریافت می کنند را با هم و در کنار هم در نمازخانه صرف می کنند.

photo_2019-05-12_08-20-10 photo_2019-05-12_08-19-46

در انتها لازم می دانم که این نکته را اضافه نمایم که دانشجویان سرای دانشجویی حافظ  همزمان با ماه مبارک رمضان غذای اضافی خود را در سطح شهر و در بین نیازمندان تقسیم می کنند. در اولین روز این طرح در حدود ۳۱ پرس غذا جمع آوری و در بین نیازمندان توزیع گردید.

photo_2019-05-12_08-20-19