معاونت دانشجویی از برنامه های گرامی داشت هفته سراهای دانشجویی در سرای اختیاریه خبر داد:

مسابقات ورزشی گل کوچک در سرای دانشجویی اختیاریه

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی از روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه مسابقات ورزشی در سرای دانشجویی اختیاریه برگزار گردید. آقای دکتر حسین نژاد سرپرست سرای دانشجویی اختیاریه با اعلام این خبر افزود که در این روز (یا بهتر است واژه” در این شب” را به کار ببریم) مسابقه فوتبال گل کوچک در قالب شش تیم آغاز گردید. این مسابقات از ساعت ۲۱ شب آغاز و تا یک ساعت بعد ادامه یافت و تیم برتر هم انتخاب گردید. در شب های دیگر سایر مسابقات انجام خواهد گرفت . در این مسابقات جنب و جوش و روحیه شاد و نشاط در میان دانشجویان به چشم می خورد و دانشجویان دوستان خویش را تشویق می کردند.

img_20190430_173235_842 img_20190430_173239_727 img_20190430_173242_310